Có 1 kết quả:

bù yáo

1/1

bù yáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dangling ornament worn by women

Một số bài thơ có sử dụng