Có 1 kết quả:

bù cāo

1/1

bù cāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

foot drill (military, physical exercises etc)