Có 1 kết quả:

bù dǒu tà gāng

1/1

bù dǒu tà gāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to worship the astral deities (idiom, refers to Daoist astrology)