Có 1 kết quả:

bù lí

1/1

bù lí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

walking plow