Có 1 kết quả:

bù gāng tà dǒu

1/1

bù gāng tà dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to worship the astral deities (idiom, refers to Daoist astrology)