Có 1 kết quả:

bù xíng qū

1/1

bù xíng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pedestrian area