Có 1 kết quả:

bù xíng zhě

1/1

bù xíng zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pedestrian