Có 1 kết quả:

bù huà jī

1/1

bù huà jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

walkie-talkie