Có 1 kết quả:

bù diào yī zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be united in action