Có 1 kết quả:

bù zú

1/1

bù zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ambulatory leg (of a crab, lobster, spider etc)