Có 1 kết quả:

bù jìn mǎ dá ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄚˇ ㄉㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stepper motor