Có 1 kết quả:

bù yùn

1/1

bù yùn

phồn thể

Từ điển phổ thông

viết thơ theo điệu đã có sẵn

Từ điển Trung-Anh

to write a poem using another poem's rhymes