Có 2 kết quả:

bù zhòu ㄅㄨˋ ㄓㄡˋbù zòu ㄅㄨˋ ㄗㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) procedure
(2) step

Từ điển phổ thông

các bước tiến hành một việc gì