Có 1 kết quả:

Wǔ hóu qū

1/1

Wǔ hóu qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuhou district of Chengdu city 成都市[Cheng2 du1 shi4], Sichuan