Có 1 kết quả:

Wǔ gāng shì

1/1

Wǔ gāng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wugang county level city in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan