Có 1 kết quả:

wǔ qì kě yòng wù zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

weapons-usable material