Có 1 kết quả:

wǔ qì kě yòng wù zhì ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄎㄜˇ ㄧㄨㄥˋ ㄨˋ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

weapons-usable material