Có 1 kết quả:

wǔ qì jìn yùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

embargo on arms sale