Có 1 kết quả:

Wǔ yí shān

1/1

Wǔ yí shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mt Wuyi in Fujian
(2) Wuyishan nature reserve
(3) Wuyishan county level city in Nanping 南平[Nan2 ping2] Fujian

Một số bài thơ có sử dụng