Có 1 kết quả:

Wǔ xuān

1/1

Wǔ xuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuxuan county in Laibin 來賓|来宾[Lai2 bin1], Guangxi