Có 1 kết quả:

Wǔ xuān xiàn

1/1

Wǔ xuān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuxuan county in Laibin 來賓|来宾[Lai2 bin1], Guangxi