Có 1 kết quả:

Wǔ shān xiàn

1/1

Wǔ shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wushan county in Tianshui 天水[Tian1 shui3], Gansu