Có 1 kết quả:

Wǔ kāng zhèn ㄨˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wukang town, Zhejiang 浙江