Có 1 kết quả:

Wǔ dāng shān

1/1

Wǔ dāng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wudang Mountain range in northwest Hubei