Có 1 kết quả:

wǔ zhuāng lì liàng ㄨˇ ㄓㄨㄤ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

armed force