Có 1 kết quả:

Wǔ zhì

1/1

Wǔ zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuzhi county in Jiaozuo, Henan