Có 1 kết quả:

Wǔ lóng xiàn

1/1

Wǔ lóng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wulong county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan