Có 1 kết quả:

Wǔ míng xiàn

1/1

Wǔ míng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuming county in Nanning 南寧|南宁[Nan2 ning2], Guangxi