Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+6B6E
Tổng nét: 12
Bộ: zhǐ 止 (+8 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱𣥖
Nét bút: 丨一丨一丨一丨一丨一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

archaic variant of 澀|涩[se4]