Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+6B74
Tổng nét: 14
Bộ: zhǐ 止 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿸𠩵
Nét bút: 一ノ一丨ノ丶一丨ノ丶丨一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. trải qua, vượt qua
2. lịch (như: lịch 曆)

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ “lịch” 歷.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 歷|历[li4]