Có 1 kết quả:

lì lái zuì dī diǎn ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄉㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

all time low (point)