Có 1 kết quả:

lì jīng

1/1

lì jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to experience
(2) to go through