Có 2 kết quả:

Guī huàguī huà

1/2

Guī huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

old name for district of Hohhot city 呼和浩特[Hu1 he2 hao4 te4], Inner Mongolia

Một số bài thơ có sử dụng

guī huà

phồn thể