Có 1 kết quả:

sǐ bù liǎo

1/1

sǐ bù liǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Portulaca Sundial (a type of plant)