Có 1 kết quả:

sǐ wáng bǐ jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author ŌBA Tsugumi 大場鶇|大场鸫[Da4 chang3 Dong1] (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑健[Xiao3 tian2 Jian4]