Có 1 kết quả:

sǐ shāng zhě

1/1

sǐ shāng zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) casualty (of an accident)
(2) dead and wounded