Có 1 kết quả:

sǐ duì tou

1/1

sǐ duì tou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arch-enemy
(2) sworn enemy