Có 1 kết quả:

sǐ yú ān lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 生於憂患,死於安樂|生于忧患,死于安乐[sheng1 yu2 you1 huan4 , si3 yu2 an1 le4]