Có 1 kết quả:

sǐ huó bù gù ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

regardless of life or death (idiom)