Có 1 kết quả:

sǐ qiào qiào

1/1

sǐ qiào qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to drop dead