Có 1 kết quả:

sǐ ér wú huǐ ㄙˇ ㄦˊ ㄨˊ ㄏㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to die without regret (idiom, from Analects)