Có 1 kết quả:

sǐ nàn

1/1

sǐ nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die in an accident
(2) to die for a just cause