Có 1 kết quả:

yāng jí

1/1

yāng jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bring disaster to

Một số bài thơ có sử dụng