Có 1 kết quả:

xùn zhí

1/1

xùn zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die in the line of duty