Có 1 kết quả:

Shū yù zhōu zī lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ming dynasty record (1574) of exploration and foreign relations