Có 1 kết quả:

cán gēng

1/1

cán gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

leftovers from a meal