Có 1 kết quả:

cán xiāng

1/1

cán xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lingering fragrance