Có 1 kết quả:

cán nián duǎn jǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

at the end of the year (idiom)