Có 1 kết quả:

cán dí

1/1

cán dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

defeated enemy