Có 1 kết quả:

cán zhū

1/1

cán zhū

phồn thể

Từ điển phổ thông

gốc cây

Từ điển Trung-Anh

stubble